|

محمد رهبری- ۱۸ ماه از آغاز مذاکرات احیای برجام می‌گذرد و مردم در این مدت هر هفته و هر ماه شایعاتی را در مورد آن شنیده‌اند. گاهی به احیای برجام امیدوار شده و گاهی از آن ناامید شده‌اند. با این حال، طولانی و کشدار شدن مذاکرات و عدم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد آن باعث شده است که به مرور حساسیت مردم نسبت به این موضوع کم شود. این در حالی است که در روزها و هفته‌های اخیر، بیش از پیش شایعاتی در مورد احیای برجام شنیده می‌شود. اما واکنش مردم نسبت اخبار مربوط به احیای برجام در این مطقع زمانی چه بوده است؟ داده‌های آنلاین در یک هفته اخیر در این رابطه چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهند؟ آیا افزایش امیدواری به احیای برجام حساسیت مردم را برانگیخته است؟