|

یزد تنها سرمایه‌اش در یونسکو را یعنی 5/187 هکتار از شهرِ خشتی‌اش که چند سالی است،‌عنوان دومین شهر جهانی را یدک می‌کشد، در طول یک روز و نیم گذشته در معرض تخریب دید. باران‌های سیل‌آسا در این مدت، بخشی از بافت تاریخی و جهانی را دچار آسیب کرد و آن‌جا بود که مسئولان شهری از مردم خواستند، خانه‌های خود را در بافت تاریخی تخلیه کنند.