|

روابط ایران و امارات متحده عربی از زمان تشکیل این کشور در سال 1971 بالاوپایین‌ّهای زیادی داشته؛ ادعای مالکیت امارات بر سه جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی از مهم‌ترین زمینه‌های اختلاف بین تهران و ابوظبی است. وزیر امور خارجه ایران همزمان با شرکت در مراسم درگذشت رئیس امارات، از گشوده شدن صفحه جدیدی در روابط دو کشور خبر داد حال، با آغاز ریاست محمد بن زاید، رابطه ایران و امارات چگونه خواهد بود؟