|
کدخبر: 839449

ادعاى یک سایت عراقی؛

ایران از مسعود بارزانی به دلیل همراهی با جریان صدر ناراحت است

یک منبع سیاسی مطلع گفت: مسعود بارزانی به ایران وعده داده بود حزب دموکرات کردستان در نخستین جلسه پارلمان با جریان صدر علیه چارچوب هماهنگی همراهی نکند اما اقدامی خلاف این را انجام داد.

به گزارش شبکه شرق، یک منبع سیاسی مطلع در گفت وگویی با پایگاه خبری «بغداد الیوم» گفت: مسعود بارزانی به ایران وعده داده بود حزب دموکرات کردستان در نخستین جلسه پارلمان با جریان صدر علیه چارچوب هماهنگی همراهی نکند اما اقدامی خلاف این را انجام داد.

این منبع سیاسی مطلع فاش کرد ایران در پی اقدامات حزب دموکرات کردستان در نخستین جلسه پارلمان جدید، از این حزب و «مسعود بارزانی»، رئیس آن آزرده خاطر شده است.

منبع مذکور گفت: ایران نامه ای به دفتر مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان فرستاده که حضور حزب دموکرات و نمایندگانش در نخستین جلسه پارلمان عراق و همراهی با یک جریان شیعی (فراکسیون صدر) در مقابل یک جریان شیعی دیگر (چارچوب هماهنگی) را به شدت سرزنش و عتاب کرده است.

وی در ادامه افزود: بارزانی به ایران وعده داده بود با یک جریان شیعی علیه جریان دیگر همراهی نکند و موضع آن یکپارچه سازی نیروهای سیاسی شیعی باشد اما آنچه اخیرا در نخستین جلسه پارلمان رخ داد، عکس آن را ثابت کرد و این مساله ایران را خشمگین ساخت.