|

19 دی 1401؛

افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت سکه در بازار + جدول

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۹,۳۶۷ (سی و نه هزار و سیصد و شصت و هفت ) تومان رسید.

افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت سکه در بازار + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۷۷ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و هفت) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۷۷ ۱۱ ۰.۵۹ 09:00
۱,۸۶۶ ۳.۹۰ ۰.۲ ۲ روز پیش
۱,۸۶۲ ۲۹ ۱.۵۴ ۳ روز پیش

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۹۰۲,۶۰۰ (یک میلیون و نهصد و دو هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۰۲,۶۰۰ ۱۴,۶۰۰ ۰.۷۶ 11:24
۱,۸۸۸,۰۰۰ ۲۹,۱۰۰ ۱.۵۴ روز قبل
۱,۸۵۸,۹۰۰ ۵۴,۰۰۰ ۲.۹ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۲۳۹,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و سی و نه هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۹,۳۶۷ (سی و نه هزار و سیصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۹,۳۶۷ ۴۱۷ ۱.۰۵ 11:27
۳۸,۹۵۰ ۱,۱۵۰ ۲.۹۵ روز قبل
۳۷,۸۰۰ ۳۲۴ ۰.۸۵ ۲ روز پیش

 

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۸.۵۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۴,۱۲۵ (چهل و چهار هزار و یکصد و بیست و پنج ) تومان معامله شد.

 

 

پوند امروز با افزایش ۰.۲۷ درصدی، از ۴۸,۵۹۳ (چهل و هشت هزار و پانصد و نود و سه ) تومان به ۴۸,۷۲۶ (چهل و هشت هزار و هفتصد و بیست و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۸,۷۲۶ ۱۳۳ ۰.۲۷ 11:20
۴۸,۵۹۳ ۲۸۵ ۰.۵۸ روز قبل
۴۸,۳۰۸ ۱,۲۴۷ ۲.۵۸ ۲ روز پیش

 

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۷۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۴۴۰ (یازده هزار و چهارصد و چهل ) تومان معامله شد.

 

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۱۹۰ (دو هزار و یکصد و نود ) تومان قیمت خورد.

 

 

قیمت سکه امامی به 21,245,000 (بیست و یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۱,۲۴۵,۰۰۰ -۲۵۸,۰۰۰ -۱.۲۲ 11:27
۲۱,۵۰۳,۰۰۰ ۶۵۶,۰۰۰ ۳.۰۵ روز قبل
۲۰,۸۴۷,۰۰۰ ۵۳۱,۰۰۰ ۲.۵۴ ۲ روز پیش
 

نیم سکه، امروز به ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۴۲ 11:56
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۲.۰۹ روز قبل
۱۱,۹۴۵,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۰۵ ۲ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۱۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۵۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

 

منبع: دنیای اقتصاد