|

12 دی 1401؛

افزایش قیمت طلا و کاهش قیمت دلار + جدول

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۷,۰۰۰ (سی و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۳۶ درصدی داشته است.

افزایش قیمت طلا و کاهش قیمت دلار + جدول

به گزارش شبکه شرق، قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۸۴۹,۷۰۰ (یک میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۸ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۹,۷۰۰ ۲۰,۱۰۰ ۱.۰۸ 11:33
۱,۸۲۹,۶۰۰ ۲۸,۶۰۰ ۱.۵۶ روز قبل
۱,۸۰۱,۰۰۰ -۱۱۵,۰۰۰ -۶.۳۹ ۲ روز پیش

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۰۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۰۱۳,۰۰۰ (هشت میلیون و سیزده هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۷,۰۰۰ (سی و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۰۰۰ -۵۰۰ -۱.۳۶ 11:34
۳۷,۵۰۰ ۵۰۰ ۱.۳۳ روز قبل
۳۷,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۱,۶۱۹ (چهل و یک هزار و ششصد و نوزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۶۱۹ ۰ ۰ 11:20
۴۱,۶۱۹ -۳۲۱ -۰.۷۸ روز قبل
۴۱,۹۴۰ -۲,۱۸۴ -۵.۲۱ ۲ روز پیش

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل بدون تغییر، ۴۷,۰۳۳ (چهل و هفت هزار و سی و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۰۳۳ ۰ ۰ 11:20
۴۷,۰۳۳ -۳۶۳ -۰.۷۸ روز قبل
۴۷,۳۹۶ -۲,۴۷۸ -۵.۲۳ ۲ روز پیش

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۴.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۳۳۰ (یازده هزار و سیصد و سی ) تومان معامله شد.

 

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۱۹۰ (دو هزار و یکصد و نود ) تومان قیمت خورد.

 

 

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۸,۷۰۸ (بیست و هشت هزار و هفتصد و هشت ) تومان قیمت خورد.

 

 

قیمت سکه امامی به 19,000,000 (نوزده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:33
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۵۸ روز قبل
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ -۲,۶۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱۳.۴۸ ۲ روز پیش

نیم سکه، امروز به ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۸۴ 11:35
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۳.۳۸ روز قبل
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ -۱,۶۰۰,۰۰۰ -۱۴.۰۴ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۸۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

 

منبع: دنیای اقتصاد