|

30 آبان 1401؛

افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت طلا در بازار + جدول

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۱,۹۸۰ (سی و یک هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید.

افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت طلا در بازار + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۴۶ (یک هزار و هفتصد و چهل و شش) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۴۶ -۴.۸۰ -۰.۲۸ 09:00
۱,۷۵۱ -۰.۳۰ -۰.۰۲ ۲ روز پیش
۱,۷۵۱ -۷.۱۰ -۰.۴۱ ۳ روز پیش

 

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۷ درصدی، از ۱,۴۹۶,۲۰۰ (یک میلیون و چهارصد و نود و شش هزار و دویست) تومان به ۱,۴۸۹,۳۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار و سیصد ) تومان رسید.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۸۹,۳۰۰ -۶,۹۰۰ -۰.۴۷ 11:29
۱,۴۹۶,۲۰۰ -۱,۰۰۰ -۰.۰۷ روز قبل
۱,۴۹۷,۲۰۰ ۱۱,۳۰۰ ۰.۷۵ ۲ روز پیش

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۴۵۴,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۱,۹۸۰ (سی و یک هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۹۸۰ ۸۰ ۰.۲۵ 11:33
۳۱,۹۰۰ ۸۷۶ ۲.۷۴ روز قبل
۳۱,۰۲۴ ۴۲۴ ۱.۳۶ ۲ روز پیش

 

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر به ۳۶,۳۵۴ (سی و شش هزار و سیصد و پنجاه و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۳۵۴ ۰ ۰ 11:20
۳۶,۳۵۴ ۵۲ ۰.۱۴ روز قبل
۳۶,۳۰۲ ۱۷۵ ۰.۴۸ ۲ روز پیش

 

 

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل بدون تغییر، ۴۱,۸۷۳ (چهل و یک هزار و هشتصد و هفتاد و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۸۷۳ ۰ ۰ 11:20
۴۱,۸۷۳ ۵۹ ۰.۱۴ روز قبل
۴۱,۸۱۴ ۴۰۲ ۰.۹۶ ۲ روز پیش

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۷۱۰ (نه هزار و هفتصد و ده ) تومان معامله شد.

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۹۰۰ (یک هزار و نهصد ) تومان قیمت خورد.

 

 

همچنین دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲۶,۲۹۴ (بیست و شش هزار و دویست و نود و چهار ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 16,253,000 (شانزده میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۲۵۳,۰۰۰ -۱۴۸,۰۰۰ -۰.۹۲ 11:31
۱۶,۴۰۱,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ۰.۹ روز قبل
۱۶,۲۵۳,۰۰۰ -۲۸,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۸ ۲ روز پیش

 

 

نیم سکه امروز بدون تغییر به ۸,۸۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۸۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:31
۸,۸۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۸,۸۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۵۷ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۳۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد