|

سخنگوی بانک مرکزی

پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای برای برای آزادسازی منابع ارزی داشتیم

سخنگوی بانک مرکزی تاکید کرد: پیگیری‌های مستمر برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشورمان با همکاری نزدیک دستگاه دیپلماسی در حال انجام است.

پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای برای برای آزادسازی منابع ارزی داشتیم

به گزارش شبکه شرق،  مصطفی قمری وفا در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: پیگیری‌های مستمر برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشورمان با همکاری نزدیک دستگاه دیپلماسی در حال انجام است.

وی ادامه داد: طی هفته‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این خصوص حاصل شده، برخی ملاحظات بانکی همچنان باقی اما در تعامل با طرف‌های مقابل برای رسیدن به نتیجه، در حال پیگیری است.