|
کدخبر: 840434

نرخ مالیات بر سیگار داخلی و خارجی مشخص شد

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار داخلی و خارجی مشخص شد و طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی از 13 دیماه به اجرا درآمد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار داخلی و خارجی مشخص شد و طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی از 13 دیماه به اجرا درآمد.

براساس جزئیات بند ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ انواع سیگار و محصولات دخانی مشمول مالیات و عوارض بدین شرح است:

1- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، نرخ 25 درصد

2- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن توسط وزارت صمت تهیه و به تصوب هیات وزیران رسیده است با نرخ 40 درصد

3- سیگار، توتون و پیپ و تنباکوی وارداتی، با نرخ 65 درصد

4- توتون خام وارداتی با نرخ 10 درصد

5- توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) با نرخ 35 درصد

براین اساس داود منظور رئیس کل سازمان مالیاتی به ادارات مالیاتی اعلام کرد اعمال نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سیگار و محصولات دخانی از تاریخ 13 دی ماه امسال لازم الاجرا است و قوانین موجود طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده در این زمینه نسخ می‌گردد

«نظر به اینکه به موجب بند (۲) ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ، مقررات ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسخ گردیده است، لذا حکم مالیاتی بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در راستای اصلاح و اضافه شدن نرخ مالیات موضوع ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، نسخ ضمنی گردیده، بنابراین مالیات و عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ می‌بایست مطابق نرخ‌های موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ وصول شود»