|
کدخبر: 837841

محسن منصوری، استاندار تهران اعلام کرد:

تخصیص رقم قابل توجهی در بودجه 1401 برای آلودگی هوا

استاندار تهران گفت: تاکید شده تا در بودجه سال آینده برای موضوع آلودگی هوا رقم قابل توجهی اختصاص پیدا کند.

استاندار تهران گفت: تاکید شده تا در بودجه سال آینده برای موضوع آلودگی هوا رقم قابل توجهی اختصاص پیدا کند.

محسن منصوری، استاندار تهران در مورد آلودگی هوای تهران اظهار داشت: مسئله آلودگی هوا مسئله تکراری و تاریخی تهران شده و در آخرین جلسه مرتبط با این موضوع در روز شنبه با حضور شش وزیر و مسئولین مرتبط با حضور معاون اول رئیس جمهور تصمیماتی اتخاذ شد.

وی افزود: در این حوزه برخی اقدامات کوتاه مدت همچون جلسات کمیته اضطرار می باشد که تصمیمات این کمیته تنها تصمیمات مسکنی است و بخشی از این تصمیمات قابل اجراست و بخشی دیگر قابلیت اجرا ندارد و همه آنها نیز بر اساس شاخص آلایندگی هوا اتخاذ می‌شود.

استاندار تهران تاکید کرد: در جلسه روز شنبه با محوریت وزیر کشور مقرر شد وزارتخانه‌های نیرو و صمت، استانداری و شهرداری تهران ظرف مدت ۱۰ روز برنامه‌ای عملیاتی و اجرایی را مبتنی بر قانون هوای پاک به معاون اول رئیس جمهور ارائه کند.

منصوری ادامه داد: تاکید شده که در بودجه سال آینده برای موضوع آلودگی هوا رقم قابل توجهی اختصاص پیدا کند، البته بخشی از کار تامین بودجه است و بخشی دیگر موضوعات مدیریتی است و این اقدامات برای کوتاه مدت نخواهد بود و باید با اتخاذ تصمیمات مناسب این کار را به پیش ببریم.